LYRIC

कवित्त

लजीले, सकुचीले, सरसीले, सुरमीलेसे, कटीले औ कुटीले, चटकीले, मटकीले हैं।

रूपके लुभीले, कजरीले, उनमीले, बर-छीले, तिरछीलेसे, फँसीले औ गॅसीले हैं ।

ललितकिसोरी झमकीले, गरबीले, मानों, अति ही रसीले, चमकीले औ रँगीले हैं।

छबीले, छकीले, अरु नीलेसे नसीले आली, नैना नँदलालके नचीले औ नुकीले हैं ॥

 

 

Kavitt

Lajeele, Sakucheele, Saraseele, Surameelese, Kateele Au Kuteele, Chatakeele, Matakeele Hain.

Roopake Lubheele, Kajareele, Unameele, Bar-Chheele, Tirachheelese, Phanseele Au Gaiseele Hain .

Lalitakisoree Jhamakeele, Garabeele, Maanon, Ati Hee Raseele, Chamakeele Au Rangeele Hain.

Chhabeele, Chhakeele, Aru Neelese Naseele Aalee, Naina Nandalaalake Nacheele Au Nukeele Hain .


Added by

Sanatani

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT